Satina Cam


Satina Cam 4 mm - 10 mm'e Kadar Split ve ME Ölçüleri

Asitle matlaştırma veya satina işlemi camın yüzeyinden asitle silisyum parçalarının uzaklaştırılması işlemidir. Böylece cam yüzeyinde mikroskobik çukurlar oluşur ve gözümüz farklı yönlere ışık kırılmalarından dolayı camı beyaz görür. Kumlamalı cama göre en büyük avantajı parmak izlerini tutmaması ve çok daha kolay temizlenebilmesidir.

Kumlamalı cama göre çok daha pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.